Tijdens zijn reis naar diverse Europese NAVO-lidstaten zoals Estland en Montenegro eind juli en begin augustus, maakte de Amerikaanse vice-president Mike Pence ook een uitstapje naar Voor-Azië om Georgië te bezoeken. Hij stelde daar dat president Trump en hij achter de uitspraak van de NAVO-top in Boekarest in 2008 staan, die stelde dat Georgië op enig moment in de toekomst lid zal worden van de NAVO.

Dat was echter een uitspraak die kwalijke gevolgen heeft gehad en waardoor het niet bepaald waarschijnlijker is geworden dat Georgië ooit lid wordt van de NAVO.

Deze week was het negen jaar geleden dat er in Georgië oorlog uitbrak en de uitspraak op de NAVO-top in Boekarest eerder dat jaar had daar alles mee te maken. Deze uitspraak droeg bij aan de gespannen sfeer tussen Rusland en Georgië. Als het aan toenmalig president George W. Bush had gelegen, hadden zowel Georgië als Oekraïne destijds een Membership Action Plan (MAP) gekregen, maar andere NAVO-lidstaten achtten dat niet raadzaam en zodoende werd men het eens alleen uit te spreken dat deze landen uitzicht hadden op een toekomstig NAVO-lidmaatschap. Ook dat was echter al riskant, vooral omdat het de toenmalige Georgische regering overmoedig maakte.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!


In combinatie met andere uitspraken van de regering Bush over Georgië, leidde deze uitspraak van de NAVO-top ertoe dat toenmalig Georgisch president Micheil Saakasjvili meende dat de Verenigde Staten en andere westerse bondgenoten Georgië wel te hulp zouden komen in het geval van een gewapend conflict. Roekeloos escaleerde hij het bevroren conflict in Zuid-Ossetië en lokte een oorlog met Rusland uit door Tskhinvali te beschieten, waar Russische vredeshandhavers gelegerd waren. Dit leidde tot militaire interventie van Rusland en de retorische Amerikaanse steun voor Georgië bleek niet zo berekenbaar als Saakasjvili gedacht had. Het belangrijkste dat Saakasjvili bereikte met deze oorlog, was dat hij het Westen nog eens duidelijk maakte wat een risico het zou zijn geweest om Georgië daadwerkelijk een MAP te geven.

Een ander gevolg van de oorlog was dat Rusland de onafhankelijkheid van Zuid-Ossetië en Abchazië erkende, waarmee hun herintegratie in Georgië nog onwaarschijnlijker is geworden dan voor de oorlog. Saakasjvili heeft dus precies het tegendeel bereikt van wat hij ogenschijnlijk met de oorlog had beoogd. Aangezien landen die geen effectieve controle uitoefenen over delen van hun territorium niet toegelaten worden tot de NAVO, zijn de perspectieven van Georgië om toe te treden tot dit bondgenootschap – die voor de oorlog toch al gering waren – nu ronduit nihil.

Mike Pence houdt de Georgische regering dus voor de gek door haar een toekomst in de NAVO voor te spiegelen. Het zit er simpelweg niet in en het is niet in het belang van de regio om Georgië in de waan te laten dat het ooit toch nog tot de NAVO kan toetreden.

Steun Novini!

Doe een donatie aan Novini en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken!

Doneer nu!

 

Over de auteur

Jonathan van Tongeren

Jonathan van Tongeren studeerde Internationale Betrekkingen en Slavistiek, was van 2006-2010 secretaris-generaal van het European Christian Political Youth Network (ECPYN) en is eindredacteur van Novini. Verder is hij redacteur bij uitgeverij De Blauwe Tijger.