Author Andreas Jongeneel

Andreas Jongeneel MA studeerde kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen en is als theoloog werkzaam binnen de Gereformeerde Kerken Nederland.