Author David Bakker

David Bakker is fiscaal econoom, pensioendeskundige en publicist.