Author Yves Pernet

Yves Pernet

Rooms-katholiek, vader en IT'er. Interesse in geschiedenis, theologie (voorliefde voor Augustinus en Thomas van Aquino) en moderne technologie.