De Volkskrant publiceerde vandaag een uit het Engels vertaald stuk van Dina Chapajeva getiteld Vladimir Poetin en de apocalyps. De professor Russisch aan een Amerikaanse universiteit verdraait in dit stuk bewust wat bepaalde Russen zeggen.

Het is al bizar genoeg dat Chapajeva Poetin verwijt dat hij onmiddellijk terug zal slaan in het geval van een nucleaire aanval op Rusland. Alsof de Verenigde Staten niet precies hetzelfde zouden doen in het geval van een Russische kernaanval op hun land.

Wapenwedloop

De uitspraken van de Russische president moeten gezien worden tegen de achtergrond van de Amerikaanse dreiging het INF-verdrag met Rusland op te zeggen. Dit is een van de verdragen die een einde maakten aan de wapenwedloop van de Koude Oorlog en de kans dat Europa ooit een nucleaire ground zero zou worden reduceerde. In tegenstelling tot de Amerikaanse regering wil de Russische dit verdrag graag behouden. Laat u dat feit maar eens rustig op u inwerken.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!


Frustratie

De Russische uitspraken zijn dan ook eenvoudig te verklaren uit de frustratie over de onwil van Washington om er met de Russen uit te komen, zodat dit verdrag behouden zou kunnen worden en een nieuwe wapenwedloop voorkomen. Het is uit haar stuk echter overduidelijk dat Chapajeva de Russen die ze op de korrel neemt helemaal niet wil begrijpen of eerlijk weer wil geven.

Christelijke visie op de geschiedenis

Zo lijkt de auteur het hen zelfs kwalijk te nemen dat ze er een christelijke visie op de geschiedenis op nahouden. In dit kader haalt ze onder andere Alexander Doegin aan. De link naar de bron in het oorspronkelijke Engelse stuk op de website van Project Syndicate is op de website van de Volkskrant niet toegevoegd. Maar als we deze link bezoeken, zien we dat Doegin in het Russisch iets heel anders zegt dan Chapajeva stelt.

Apocalyps

“In plaats van de apocalyps te willen afwenden, wil Doegin dat zijn beweging hem tot stand helpt komen”, aldus Chapajeva. Wat zegt Doegin echter in het stuk waarnaar op Project Syndicate verwezen wordt? Hij zegt daar juist dat de komst van de Antichrist onvermijdelijk is en  “sommigen, zoals wij” het lijdzaam ondergaan. “Anderen verheugen zich en snellen naar voren (Amerikaanse globalisten, Soros, liberalen)”. Doegin stelt dus het tegendeel van wat Chapajeva hem toedicht.

Katechon en Antichrist

Ook hier zien we dat Chapajeva niets begrijpt of wil begrijpen van de religieuze denkbeelden waar Doegin over spreekt. Dat Doegin Poetin een katechon noemt, wil niet zeggen dat hij Poetin met de katechon – dat wil zeggen ‘iemand die de komst van de Antichrist weerhoudt’ – vereenzelvigt. Het denkbeeld van de katechon, zoals het zich naar aanleiding van II Thessalonicezen 2:6-7 ontwikkeld heeft, veronderstelt juist dat er door de geschiedenis heen steeds een katechon is geweest, anders zou de geschiedenis al tot zijn einde zijn gekomen. “Niemand weet wanneer de Antichrist zal komen”, zegt Doegin dan ook op dezelfde plek.

Intellectuele eerlijkheid

Nu is het natuurlijk op zich geen probleem dat Chapajeva partij kiest voor de Verenigde Staten en tegen Rusland. Maar ten behoeve van een intellectueel eerlijk debat is het wel nodig om recht te doen aan het gezichtspunt van de mensen die je verbaal bestrijdt. Daar hoort bij dat je eerlijk weergeeft wat iemand wil zeggen en daar hoort ook bij dat je een welwillende poging doet om de ander te begrijpen. Als we, ongeacht uiteindelijke taxaties en oordelen, dergelijke intellectuele eerlijkheid van academici al niet meer kunnen verwachten, dan is het droevig gesteld.

Steun Novini!

Doe een donatie aan Novini en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken!

Doneer nu!

 

Over de auteur

Jonathan van Tongeren

Jonathan van Tongeren studeerde Internationale Betrekkingen en Slavistiek, was van 2006-2010 secretaris-generaal van het European Christian Political Youth Network (ECPYN) en is eindredacteur van Novini. Verder is hij redacteur bij uitgeverij De Blauwe Tijger.