Wat een uitgelekt dossier van de Slowaakse geheime dienst lijkt te zijn, doet momenteel veel stof opwaaien in Slowakije. Het zogenaamde ‘Gorilla dossier’, dat momenteel de aandacht heeft van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, zou aanwijzingen bevatten dat diverse leidende politici betrokken zouden zijn geweest bij illegale deals rond de privatisering van staatsbedrijven, met name de centrum-linkse oud-premier Robert Fico (SMER) en de centrum-rechtse oud-premier Mikulas Dzurinda (SDKU) staan onder verdenking.

Zowel Fico als Dzurinda wijzen de beschuldigingen van de hand, waarbij Fico er op wijst dat het dossier betrekking heeft op de periode 2002-2006 toen zijn partij niet aan de regering deelnam. Daarbij moet echter vermeld worden dat de centrum-linkse regering van 2006-2009 een wetsvoorstel met diverse maatregelen inzake de transparantie rond contracten heeft tegengehouden, terwijl deze door de centrum-rechtse meerderheid in 2010 alsnog zijn doorgevoerd. De minister van Binnenlandse Zaken Daniël Lipsic van de christendemocratische KDH laat momenteel de waarheid van de corruptiebeschuldigingen onderzoeken, hoewel het voor een grondig onafhankelijk onderzoek nodig zal zijn dat de betrokken geheim agenten van hun zwijgplicht ontheven worden.

Of de beschuldigingen op waarheid berusten en welke gevolgen dit zal hebben voor de betrokken politici moet in de komende maanden blijken. Dzurinda, demissionair minister van Buitenlandse Zaken en tussen 1998 en 2006 leider van twee kabinetten,  stelt dat deze kwestie gebruikt wordt om de parlementsverkiezingen te beïnvloeden. Door de val van de centrum-rechtse regering ten gevolge van interne onenigheid over het EFSF, vinden op 10 maart vervroegde verkiezingen plaats.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!


Analysten verwachten dat het schandaal rond de vermeende corruptie de opgang van de links-populistische SMER in recente peilingen (van voor het uitkomen van het schandaal) nauwelijks zal schaden, de peilingen lieten reeds een verlies zien voor de regerende SDKU. De leider van de SDKU, demissionair premier Iveta Radicova die in de dossiers niet genoemd wordt, heeft naar aanleiding van de val van haar kabinet reeds laten weten de politiek te verlaten. Analysten verwachten dat veel kiezers gedesillusioneerd thuis zullen blijven. Temeer omdat diverse centrum-rechtse partijen in 2010 juist campagne voerden op onder andere het thema van corruptiebestrijding. Een lage opkomst bij de verkiezingen zou in het voordeel kunnen werken van enerzijds de linkse SMER en anderzijds de christen-democratische KDH en de centrum-rechtse partij Most-Hid die de etnische Hongaren vertegenwoordigd, de laatste twee partijen beschikken naar verluidt over een trouwe achterban. De KDH zou daarnaast kunnen profiteren van het doortastende optreden van minister van Binnenlandse Zaken Lipsic en daarmee teleurgestelde SDKU-kiezers aan kunnen trekken. Het is nog de vraag of de liberale SaS, die door haar weerstand tegen het EFSF een cruciale rol speelde in de val van de regering en het in de peilingen eind 2011 maar matig deed, zich naar aanleiding van het Gorilla dossier weer positief kan profileren. De SaS bestond immers ten tijde van het vermeende corruptieschandaal nog niet en kan er dus geloofwaardig tegen ageren. Als echter de verhoudingen in de peilingen uit december zich voortzetten stevent Slowakije in maart op een regering van één partij af, namelijk de SMER.

Steun Novini!

Doe een donatie aan Novini en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken!

Doneer nu!

 

Over de auteur

Jonathan van Tongeren

Jonathan van Tongeren studeerde Internationale Betrekkingen en Slavistiek, was van 2006-2010 secretaris-generaal van het European Christian Political Youth Network (ECPYN) en is eindredacteur van Novini. Verder is hij redacteur bij uitgeverij De Blauwe Tijger.