In alle vreugde van deze dag zijn er ook veel zorgen om de #lavendolutie uit te bouwen en te verankeren. Een politieke partij kan zijn electoraat tot op zekere hoogte zelf bereiken, mits er genoeg onvrede is. Maar met stemmen alleen zal er niks gebeuren. De regering van Trump laat zien hoe zwaar de strijd tegen de macht van de instituties is.

Waarom die zorgen? Wel, de Europese beschaving is gebouwd op instituties. En dat lijkt nu een nadeel omdat deze worden aangestuurd door de machten die we bestrijden. Toch zijn de instituties nog steeds de voornaamste bron en kracht van Europa. Wie ze af wil breken zal geen Europa overhouden. Essentieel zijn niet alleen de transcendente instituties als huwelijk, gezin en kerk, maar ook de staatsrechtelijke instituties en maatschappelijke instituties als media en kleinbedrijf. Op al die vlakken zal een revolutie of herstel plaats moeten vinden en al deze herstelde instituties zullen elkaar moeten gaan versterken. In Epoque nr. 2 schreef de Brusselse filosoof David Engels al iets dergelijks over de reële overlevingsmogelijkheden van Europa.

Mediamacht

Mij baart met name het onderdeel media grote zorgen. Als uitgever weet ik als geen ander hoe enorm zwaar en ongelofelijk omvangrijk de macht is die links-liberale media hebben in hun steun aan links-liberale opiniemakers, instanties, ambtenaren en politici. Papier en televisie zijn beide veel en veel omvangrijker dan de online alternatieve initiatieven en dat zal zo blijven. Een of meer verkiezingsoverwinningen breken hun macht niet. Sterker nog: het CDA heeft geen eigen media en gaat er langzaam aan ten onder en de enige reden dat de PVV in zichzelf zit opgesloten is het gebrek aan welke minieme invloed dan ook op instituties, met name de media (maar niet alleen de media).

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!


Ik wens dat proces het FvD en Thierry Baudet niet toe. Ook invloedrijke en toch eeuwig kwakkelende weblogs of schitterende kwartaalglossy’s kunnen partijen niet tegen de druk van de media beschermen, en binnen FvD zijn er mensen die precies deze druk dag in dag uit voelen en er ooit aan onderdoor gaan. Tom Staal is een verademing op het binnenhof, maar de honderden politiek verslaggevers van het kartel en al hun redacties zetten de anti-systeempartijen permanent onder druk.

Verandering in het institutioneel medialandschap

Wij willen alles doen om een verandering in het institutioneel medialandschap te bewerkstelligen in offensieve zin. De potentie is enorm. Daarvoor moeten we de massa bereiken, fondsen werven, van een kwartaalblad een weekblad maken en het omroepbestel binnentreden. Eén programma van Jensen is niet genoeg en kan er zo uitgedrukt worden.

Wie wil er samen met ons actief meewerken aan de versterking van het maatschappelijk middenveld vanuit het Nederlandse belang? We kunnen niet redeneren vanuit harnassen als nationale grenzen of hedonisme, maar vanuit onze bronnen: het belang van goede gezinnen, ondernemingen, goede rechtspraak, dominees, priesters en professoren. Het belang van een hervonden verleden en geen distantie ervan. Dit middenveld van de menselijke maat is altijd onze kracht geweest, maar is door de macht van Big Money en Big Government geperverteerd tot kleingeestigheid, kleinburgerlijkheid, haat, nijd en jaloezie, bestuurlijke eigengereidheid op alle vlakken, van basisscholen, gemeentes en buurtcentra, tot landelijke media, belastingdienst en andere overheden.

Niet alleen onvrede

Een nieuw medium boort niet alleen de onvrede aan, want daarop overleeft de beweging als geheel niet op de lange termijn. Een nieuw medium brengt het leven terug, het plezier, de menselijke maat, de verknochtheid aan elkaar en aan onze geschiedenis. Dit alles zit in Epoque Magazine, maar zoals gezegd zal een kwartaalblad niets veranderen. Het moet een weekblad, ja, een dagblad worden. Er moet een omroep komen waar niet alleen Jensen ondergebracht wordt, maar het hele spectrum hierboven aan de orde komt met debatshows, actualiteiten, achtergronden, reportages over het hart van Europa, haar denken, haar metafysica, haar geschiedenis en kunst en cultuur. In alle postmoderne woestenij is er zo gemakkelijk een oase aan rust, vrede, rechtvaardigheid en schoonheid te creëren.

Help de beweging uit te bouwen: bijvoorbeeld door (contact met) fondsen, mensen met capaciteiten en plezier. We kunnen die broodnodige instituties vormen en de beweging blijvend vitaliseren.

Deel dit bericht!

Steun Novini!

Doe een donatie aan Novini en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken!

Doneer nu!

 

Over de auteur

Tom Zwitser is filosoof en vormgever en heeft Uitgeverij De Blauwe Tijger.