Browsing: Arabische Lente

Sinds december 2010 gaat er een golf van revoluties door de Arabische wereld, die al snel de ‘Arabische Lente’ gedoopt werd.

Na revoluties in Tunesië, Egypte en Libië volgden grote demonstraties in Jemen, Bahrein en Syrië en kleinere protesten in andere Arabische staten. In Libië liep de revolutie uit op een burgeroorlog en intervenieerden diverse Westerse staten. In Egypte bood de val van het militaire bewind opnieuw ruimte voor de opkomst van islamisten en de Moslimbroederschap, wat de koptisch-christelijke minderheid grote zorgen baart.

Ondertussen ontwikkelde ook de opstand in Syrië zich tot een burgeroorlog, waarbij muiterij uitbrak in de strijdkrachten; er ontstonden gewapende milities die met steun uit soennitische staten als Qatar en Saoedi-Arabië de burgeroorlog tot een godsdienstoorlog proberen te maken.


1 2 3 10