Novini groeit, en dat is goed! Het is van groot belang dat er nagedacht wordt over internationale politieke ontwikkelingen vanuit christelijk perspectief. Daar willen we dan ook aan blijven bijdragen. Dit doen we op onze website Novini.nl maar ook door bijdragen te leveren aan tijdschriften en bladen die onze visie delen of er de waarde van inzien.

Zo hebben we inmiddels een aantal bijdragen geschreven voor Zicht op incidentele basis. Vanaf 2012 krijgt Novini een eigen rubriek in dat blad, met de naam “Worldview”.

Zicht is het kwartaalblad van de Guido de Brès-Stichting, het wetenschappelijk instituut voor de SGP. In Zicht worden politieke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke problemen vanuit staatkundig-gereformeerd perspectief belicht.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!Een kort overzicht van Zicht-uitgaven waaraan Novini heeft bijgedragen.

Zicht 2012-1: Individualisering & solidariteit
Dit nummer van Zicht belicht het thema ‘Individualisering en solidariteit’ van diverse kanten. Beide begrippen hebben licht- en schaduwzijden. Neem de tendens van individualisering: tegenover de vergroting van de persoonlijke zelfstandigheid staat het verdampen van gemeenschappelijke verbanden, zoals gezin, buurt en kerk. Bij solidariteit is het niet anders. Tegenover de bescherming van de zwakkeren in de samenleving staat een risicovoller gedrag en een grotere afhankelijkheid van de overheid.

Novini schreef voor deze uitgave van Zicht de volgende bijdragen:
– Worldview: Een samenleving van individuen
– Individualisme, een dubbel verhaal

Zicht 2011-4: Confessionele politiek
Dit nummer van Zicht is een themanummer over ‘Confessionele politiek’. Tot 1967 waren de confessionele partijen in de meerderheid. Thans bezetten ze in de Tweede Kamer 28 van de 150 zetels. Is het einde van christelijke politiek nabij? Of is zij meer dan ooit nodig? De betekenis van religie in de politiek, vooral van het christelijk geloof, is in Nederland naar de marge gedrongen. Betekent dit dat levensbeschouwing er niet meer toe doet in de politiek? In het extra dikke nummer van Zicht (108 pag.) wordt het thema van diverse kanten belicht.

Novini schreef voor deze uitgave van Zicht:
– Christelijke politiek in Oost-Europa


Bent u geïnteresseerd in Zicht? Bestel een proefnummer, of wordt abonnee. Meer info over Zicht vindt u hier.


Wilt u dat we ook bijdragen leveren voor uw blad/tijdschrift, neem dan contact op met onze redactie.

Steun Novini!

Doe een donatie aan Novini en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken!

Doneer nu!

 

Over de auteur

Geert Kraaijeveld

Geert Kraaijeveld is consultant bij een software-bedrijf.