Allerlei media hebben gemeld dat Marion Maréchal-Le Pen, nichtje van Marine Le Pen en één van de twee huidige parlementsleden van het Front National, besloten heeft de politiek te verlaten. Nu is dat niet gelogen, maar het is wel een halve waarheid.

In feite houdt Maréchal-Le Pen namelijk de mogelijkheid van een terugkeer naar de politiek op een later moment open. In een toelichting op haar vertrek uit de actieve politiek, stelt ze dat ze nu nog jong (27, red.) is en die gelegenheid wil benutten om ervaring op te doen op andere gebieden dan de politiek. Hiermee wil ze ook laten zien dat er nog politici zijn die zich niet koste wat kost vastklampen aan het pluche.

Mijn idee van een goed politiek leider zegt mij dat ik andere ervaringen moet opdoen dan politiek of electoraal succes. Ik zeg de politiek niet definitief vaarwel.

Ze houdt met andere woorden de mogelijkheid open dat ze op enig moment terugkeert naar de actieve politiek.

De komende jaren

Het nieuws van het vertrek van Maréchal-Le Pen kwam als een teleurstelling voor diegenen die hun hoop op haar hadden gevestigd als veelbelovend politica en mogelijk toekomstig leider van het Front National. Feit is echter ook dat Marine Le Pen nog niet afgeschreven is als leider van het Front National. Ze mag de presidentsverkiezingen dan niet gewonnen hebben en dat resultaat is in die zin teleurstellend dat er nochtans omstandigheden waren die in haar voordeel werkten of hadden moeten werken, desalniettemin is dit het beste resultaat voor het Front National in presidentsverkiezingen ooit.

Marine Le Pen heeft na de verkiezingen direct aangekondigd zich nu te willen storten op de parlementsverkiezingen, die in juni plaats moeten vinden. Daartoe zegt Le Pen de partij om te willen vormen tot een breder platform voor alle patriotten. Het is niet voor het eerst dat iets in die richting geprobeerd wordt. Er bestond al langer een Rassemblement Bleu Marine als platform voor samenwerking, kleinere partijen en onafhankelijke kandidaten konden op deze manier een plaats krijgen op kandidatenlijsten van de facto het Front National. Een doorslaand succes was het niet.

Ook Nicolas Dupont-Aignan, die door Le Pen genoemd werd als premier, droomt al langer van een breder eurosceptisch platform. Zo zocht hij bijvoorbeeld toenadering tot centrumlinkse eurosceptici als Jean-Pierre Chevènement van de Mouvement Republicain Citoyen.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!


Of de hervorming van het Front National tot een bredere patriottische beweging een succes wordt, zal moeten blijken. Als kleine nationaal-conservatieve partijen als Dupont-Aignans Debout La France, de Mouvement Pour la France van Philippe de Villiers en de Ligue du Sud van Jacques Bompard daar aan meedoen, is dat een begin. De kans dat ook centrumrechtse of centrumlinkse eurosceptici zich aansluiten bij een dergelijke samenwerking is daarentegen gering.

De kans is dan ook zeer aanwezig dat de hervorming van het Front National in eerste instantie weinig oplevert. Pas op de langere termijn zou het electoraal kunnen helpen dat men mogelijk een wat ander imago ontwikkeld heeft en dat er ook politici van buiten het oude Front beeldbepalend zijn geworden voor de nieuwe beweging.

Zo bezien is het allicht niet inopportuun dat Maréchal-Le Pen zich even terugtrekt uit de actieve politiek. Doordat het in de media steeds over de drieslag Jean-Marie, Marine, Marion blijft gaan, blijft het Front National in de sfeer van een familiebedrijf hangen.

Maréchals afwezigheid is een gelegenheid voor ander politiek talent uit de rangen van het Front om boven te komen drijven. Daarnaast moet afgewacht worden wat er van de omvorming van de partij wordt. Het kan ook op weinig tot niets uitlopen en dan kan Maréchal-Le Pen terugkeren om zich aan het hoofd van de partij te stellen en een nieuwe koers in te zetten. Maar om een comeback te kunnen maken, moet je wel eerst vertrekken.

Share.

Over de auteur

Jonathan van Tongeren

Jonathan van Tongeren studeerde Internationale Betrekkingen en Slavistiek, was van 2006-2010 secretaris-generaal van het European Christian Political Youth Network (ECPYN) en is eindredacteur van Novini. Verder is hij redacteur bij uitgeverij De Blauwe Tijger.