In de centrum-rechtse regeringscoalitie in Tsjechië  is onenigheid ontstaan over de compensatie van eigendom van kerken dat onder het communistische regime is geconfisqueerd. De regering kwam eind vorig jaar tot een overeenkomst met 17 kerken, die inhoud dat 56% van het geconfisqueerde bezit wordt teruggegeven, voor het overige bezit wordt in de loop van dertig jaar in totaal 59 miljard kroon (ongeveer 2,3 miljard euro) aan compensatie betaald.

Hoewel de compensatie van kerkbezit deel uitmaakt van het coalitieakkoord waarmee alle drie de coalitiepartijen hebben ingestemd en het akkoord eerder in de ministerraad is goedgekeurd, heeft de kleinste coalitiepartner het liberale VV, voor de parlementaire behandeling van het akkoord alsnog bedenkingen geuit. Binnen de VV zouden de meningen uiteenlopen. Als reden voor de weerstand tegen de overeenkomst wordt aangevoerd dat Tsjechië zich een dergelijke uitgave niet zo kunnen veroorloven gezien de stand van de economie en de schuldencrisis in Europa. De opstelling van een deel van de liberale VV lijkt mede te zijn ingegeven door recente peilingen waaruit zou blijken dat zo’n twee derde van de bevolking van het als zeer atheïstisch bekend staande Tsjechië niets voelt voor compensatie van het bezit van kerken dat het voormalige communistische regime zich heeft toegeëigend.

Het is echter opmerkelijk dat de VV hier een punt van maakt, omdat het daarmee de coalitie met de conservatieve partijen ODS en TOP ’09 op het spel zet. Het is voor het uitvoeren van het coalitieakkoord op dit punt noodzakelijk dat alle coalitiepartijen het ondersteunen, omdat er van de oppositionele sociaal-democraten en communisten geen enkele steun te verwachten is. Premier Petr Necas (ODS) wees de VV er al op dat het in een coalitie altijd geven en nemen is. Zo heeft de ODS in het coalitieakkoord ook ingestemd met de invoering van directe presidentsverkiezingen, een wens van de VV, hoewel de ODS daar altijd een tegenstander van is geweest. De VV is op het moment overigens erg impopulair in de peilingen en het is maar de vraag of ze weer in het parlement zou terug keren, wanneer de regering valt en er nieuwe verkiezingen gehouden moeten worden.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!


De Tsjechische regeringscoalitie staat toch al onder spanning, doordat er verschil van inzicht is ten aanzien van de eurocrisis. De licht eurosceptische ODS (ECR) en een deel van de VV zijn kritisch over leningen die Tsjechië zou moeten doen aan het IMF in het kader van de eurocrisis, terwijl het eurofiele TOP ’09 hier een warm voorstander van is. Eerder bracht een soortgelijke discussie over het EFSF de Slowaakse regering al ten val. Vooralsnog is de Tsjechische regering er in geslaagd overeind te blijven, ondanks dit verschil van inzicht, het is echter moeilijk te voorzien of ze de kwestie van de compensatie van het kerkbezit ook zal overleven. VV-politici zinspelen intussen op diverse mogelijke compromissen, zo zou de betaling van de compensatie uitgesteld kunnen worden, zouden ministeries kunnen fuseren om geld te besparen en zou de inkomsten belasting verhoogd moeten worden. Conservatieve politici wijzen een koppeling van deze kwestie aan andere politieke vraagstukken echter af en staan er op dat het coalitieakkoord wordt uitgevoerd.

Steun Novini!

Doe een donatie aan Novini en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken!

Doneer nu!

 

Over de auteur

Jonathan van Tongeren

Jonathan van Tongeren studeerde Internationale Betrekkingen en Slavistiek, was van 2006-2010 secretaris-generaal van het European Christian Political Youth Network (ECPYN) en is eindredacteur van Novini. Verder is hij redacteur bij uitgeverij De Blauwe Tijger.