Over Novini

Bij Novini geloven we in zelfstandig denken. Daarom brengen we nieuws en achtergronden met de nodige zakelijkheid en distantie. Zo kunnen we tot een afgewogen oordeel komen.

Novini is een privaat initiatief en niet gebonden aan enige organisatie. Al onze redacteuren zijn vrijwilligers, die in hun vrije tijd voor Novini schrijven. De hoofdredactie wordt gevoerd door Geert Kraaijeveld en Jonathan van Tongeren (eindredacteur).