Over Novini

Bij Novini geloven we in zelfstandig denken. Daarom brengen we nieuws en achtergronden met de nodige zakelijkheid en distantie. Zo kunnen we tot een afgewogen oordeel komen.

Novini is een privaat initiatief en niet gebonden aan enige organisatie. Al onze redacteuren zijn vrijwilligers, die in hun vrije tijd voor Novini schrijven. De hoofdredactie wordt gevoerd door Geert Kraaijeveld en Jonathan van Tongeren (eindredacteur).

De rechten van alle op Novini gepubliceerde artikelen berusten bij desbetreffende auteur alsmede bij Novini, tenzij bij een artikel anders vermeld is. Niemand heeft het recht enig artikel van Novini te herpubliceren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de hoofdredactie.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!


Steun Novini!

Doe een donatie aan Novini en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken!

Doneer nu!