Als nieuws niet spannend is, kun je het altijd nog spannend maken, moeten ze bij de Engelstalige nieuwssite Politico.eu gedacht hebben. Zo berichtte de site dat de “extreemrechtse” europarlementariër Beatrix von Storch waarschijnlijk opgevolgd wordt door de gematigder AfD-politicus Dirk Driesang, volgens Politico een “rivaal” van Von Storch.

Beatrix von Storch is onlangs tot lid van de Bondsdag gekozen en zal haar zetel in het Europees Parlement zodoende afstaan aan een lijstopvolger. Omdat diverse andere lijstopvolgers zelf al in het Europees Parlement waren gekozen en/of de AfD inmiddels verlaten hebben, is Driesang aan de beurt.

Driesang is oprichter van de Alternative Mitte, een platform voor AfD-leden die binnen die partij een burgerlijk-liberaal cq liberaal-conservatief geluid willen laten horen. Politico meent hieruit een scherpe tegenstelling tussen Driesang en Von Storch af te mogen leiden.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!


Niets is minder waar. Von Storch was eerder binnen de liberale FDP actief en laat ook binnen de AfD geregeld in rechts-liberale zin van zich horen. Daarnaast staat Von Storch bekend als christelijke conservatief waar het om zaken als gezinsbeleid of de genderideologie gaat. Het getuigt derhalve van een gemakzuchtig simplisme om Von Storch zonder meer bij de nationalistische vleugel binnen de AfD in te delen. Zoals het overigens sowieso weinig met de veel complexere realiteit heeft uit te staan om in die partij uitsluitend een zuivere tweedeling tussen nationalisten en liberalen te willen zien. Er is veeleer sprake van een rijk geschakeerd landschap aan rechtse stromingen.

Gesteld dat Von Storch veel radicaler zou zijn dan Driesang, dan nog gaat Politico’s suggestie dat zij rivalen zouden zijn niet op. Maar de journalist is kennelijk liever lui dan moe, want alleen een bezoek aan Von Storchs facebook-pagina volstaat al om in te zien dat zijn stuk bijzonder zwak is.

Daar is namelijk een toespraak van Von Storch te vinden, die zij op 3 oktober jongstleden hield (zie foto) tijdens de oprichtingsbijeenkomst van Driesangs platform ‘Alternative Mitte’. In die toespraak pleit de gastspreker voor een AfD waarin diverse stromingen, nationaal-conservatieven, maar ook liberaal-conservatieven en rechts-liberalen, een plaats hebben en het gesprek met elkaar zoeken. De europarlementariër laat daarin zelfs waardering doorschemeren voor het gegeven dat de meer liberale vleugel van de partij zich ook organiseert.

Als je deze gegevens betrekt in je analyse, blijft er niets over van de suggestie die in het artikel van Politico gewekt wordt, als zou er sprake zijn van rivaliteit en een scherpe tegenstelling tussen Von Storch en haar waarschijnlijke opvolger als europarlementariër. Maar het feit dat er op dit punt geen conflict is, is natuurlijk niet spannend genoeg en past bovendien niet in het gewenste narratief van AfD’ers die elkaar de tent uitvechten. Het negeren van feiten die voor het oprapen liggen vindt men in zo’n geval bij Politico.eu kennelijk opportuun.

Over de auteur

Jonathan van Tongeren

Jonathan van Tongeren studeerde Internationale Betrekkingen en Slavistiek, was van 2006-2010 secretaris-generaal van het European Christian Political Youth Network (ECPYN) en is eindredacteur van Novini. Verder is hij redacteur bij uitgeverij De Blauwe Tijger.