Het Grondwettelijk Hof van Slovenië  heeft met een meerderheid van 5 tegen 4 rechters uitgesproken dat een eventueel referendum over de nieuwe gezinswet zonder problemen doorgang zou kunnen vinden. Het parlement had eerder bij het hof bezwaar gemaakt tegen een eventueel referendum, omdat er bij verwerping van de gezinswet door de bevolking geen bestaande wet van kracht zou zijn, waardoor volgens een parlementsmeerderheid een ongrondwettige situatie zou ontstaan.

Het Grondwettelijk Hof stelt echter dat de wet toch pas een jaar na publicatie in de staatscourant in werking zou treden. De wetgeving over referenda stelt daarnaast dat het parlement voor de duur van een jaar gebonden is aan een referendumuitslag, waarna het parlement alsnog dezelfde of een vergelijkbare wet zou kunnen aannemen. Ook zou het parlement de wet als die in de volksraadpleging verworpen wordt op punten aan kunnen passen, om tegemoet te komen aan de tegenstanders van de gezinswet in haar huidige vorm.

Een aantal christelijke en conservatieve organisaties verzamelt momenteel de benodigde 40.000 handtekeningen om een referendum aan te vragen. De organisaties maken niet zozeer bezwaar tegen de gehele wet, als wel tegen de definitie van het gezin daarin en vooral de mogelijkheid voor koppels van gelijk geslacht om kinderen te adopteren.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!


De voorliggende gezinswet is geschreven door de vorige regering van sociaal-democraten en liberalen. Slovenië voerde in 2006 de mogelijkheid van het geregistreerd partnerschap voor koppels van gelijk geslacht in. In 2009 kondigde de regering aan de invoering van het homohuwelijk voor te staan, de wetgeving daartoe kwam in het daaropvolgende jaar echter niet door het parlement. De regering paste daarop het wetsvoorstel aan waardoor het dezelfde rechten en plichten toekende aan geregistreerde partnerschappen als aan huwelijken, behalve ten aanzien van adoptie.

Steun Novini!

Doe een donatie aan Novini en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken!

Doneer nu!

 

Over de auteur

Jonathan van Tongeren

Jonathan van Tongeren studeerde Internationale Betrekkingen en Slavistiek, was van 2006-2010 secretaris-generaal van het European Christian Political Youth Network (ECPYN) en is eindredacteur van Novini. Verder is hij redacteur bij uitgeverij De Blauwe Tijger.