Op een gezamenlijke conferentie van de onafhankelijke denktank Open Europe en New Direction, een denktank gelieerd aan de Alliantie van Europese Conservatieven en Hervormers (AECR), hebben vijf vooraanstaande Europese economen hun ‘solidariteitsmanifest’ voor de eurozone gepresenteerd. De vijf economen pleiten daarin voor “een gezamenlijk overeengekomen vertrek [uit de euro]van de meest concurrerende landen [..] Het zou uiteindelijk een terugkeer naar nationale valuta’s betekenen of naar verschillende valuta’s die ten dienste staan aan groepen homogene landen.”

Hans-Olaf Henkel, voormalig hoofd van de Bond van de Duitse Industrie (BDI) stelde dat de crisis in de eurozone het gevolg is van “te veel integratie die te snel heeft plaats gevonden” en waarschuwde dat “het ergste nog moet komen” als zaken niet veranderen. Stefan Kawalec, directeur van Capital Strategy en voormalig Pools staatssecretaris van Financiën, benadrukte dat het voorstel in het manifest niet betekent dat men de perifere landen van de euro in de steek laat, want “een zwakkere euro zou [hen]helpen om de groei te herstellen.”

Vlnr: Alfred Steinherr, Hans-Olaf Henkel, Pieter Cleppe, Stefan Kawalec, Brigitte Granville en Claudio Borghi Aquilini. (Foto: Open Europe)

Vlnr: Alfred Steinherr, Hans-Olaf Henkel, moderator Pieter Cleppe, Stefan Kawalec, Brigitte Granville en Claudio Borghi Aquilini. (Foto: Open Europe)

Professor Internationale Economie Brigitte Granville stelde met het oog op Frankrijk dat “interne devaluatie geen optie is, in het bijzonder wanneer de lange termijnwerkeloosheid  reeds 10% bedraagt.” Ze suggereerde dat Frankrijk voordeel zou hebben van een vertrek uit de euro, zelfs als daarvoor het op één lijn zitten met Duitsland “opgeofferd” moet worden.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!


De Italiaanse professor Borghi Aquilini merkte op dat Italië het voorbeeld bij uitstek is van de risico’s die betrokken zijn bij het tot stand brengen van een ‘fiscale unie’ – aangezien er in Italië noordelijke regio’s zijn (die hij vergeleek met Duitsland) die geld sturen naar de zuidelijke regio’s (Griekenland) via de centrale overheid in Rome (Brussel), met zeer weinig effect op het verkleinen van het concurrentiegat tussen de twee gebieden. Hij voegde er aan toe dat Italië’s deelname aan de euro “zo’n huwelijk” bleek te zijn “dat je beter niet kunt vieren.”

Alfred Steinherr, voormalig hoofd-econoom bij de Europese Investeringsbank (EIB) zei dat de voordelen van de introductie van de euro vanaf het begin “overdreven” zijn. Hij waarschuwde dat verdere integratie van de eurozone “de veroordeling van Europa” zou zijn en stelde voor, “Als we niet weten hoe we onze gezamenlijkheid moeten managen [..] waarom zouden we dan niet serieus nadenken over een stap terug? Waarom zouden we iets dat niet behoorlijk werkt niet achter ons laten?” Hij vroeg zich ook af of het Europese idee nog altijd “respectabel” is in het licht van de hoge werkloosheid en de moeilijke economische omstandigheden in de landen aan de rand van de euro.

Het manifest van de economen is hier te vinden. Een geluidsopname van de conferentie vindt u hier.

Steun Novini!

Doe een donatie aan Novini en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken!

Doneer nu!

 

Over de auteur

Jonathan van Tongeren

Jonathan van Tongeren studeerde Internationale Betrekkingen en Slavistiek, was van 2006-2010 secretaris-generaal van het European Christian Political Youth Network (ECPYN) en is eindredacteur van Novini. Verder is hij redacteur bij uitgeverij De Blauwe Tijger.