In de afgelopen dagen konden we zien hoe de Amerikaanse tegenstanders van het nucleaire akkoord met Iran zich opwonden over het feit dat Iran een bepaling over uraniumverrijking uit datzelfde akkoord overtrad. Terwijl ze zelf dat akkoord jarenlang afgekraakt en uiteindelijk opgezegd hebben. Als het niet zo serieus was, zou het lachwekkend zijn. In het kielzog van Bolton en Netanyahu liegt ook Trump, dat Iran hiermee er op gericht zou zijn om kernwapens te maken. 

Aan de ene kant doen de tegenstanders alsof het akkoord met Iran het ergste akkoord ooit was. Tegelijk doen ze verontwaardigd nu Iran een bepaling ervan (ruim van tevoren aangekondigd) overtreedt door de uraniumverrijking lichtelijk op te voeren. Dit gedrag van politici als Bolton en Pompeo is vooral voor de bühne. Zij willen juist dat het akkoord faalt. Dat willen ze al jaren. Maar nu Iran een bepaling ervan lichtelijk overtreedt om de druk op de andere deelnemers aan het akkoord op te voeren, beroepen de tegenstanders van het akkoord zich ineens op het akkoord. Ze doen dat omdat ze een kans zien om Iran nog meer sancties op te leggen. Ze hopen dat het akkoord tussen Iran en de overige permanente leden van de VN Veiligheidsraad+Duitsland  uiteenvalt, zodat ze hun excuus hebben voor een gewapend conflict.

Bolton, Netanyahu en Trump propageren dezelfde leugen

Dat de tegenstanders van het akkoord zich nu ineens weer op het akkoord beroepen, gaat gepaard met een leugen. Het is de leugen dat de enige reden die Iran zou kunnen hebben om de uraniumverrijking op te voeren, is om kernwapens te maken. Bolton, Netanyahu en in hun kielzog Trump hebben in de afgelopen dagen alle drie die boodschap uitgezonden. Eerst de havik Bolton:

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!


Gevolgd door president Trump zelf, met een boodschap die duidelijk op Boltons advies gebaseerd is:

Ook de Israëlische premier Netanyahu kwam met precies dezelfde leugen:

Uraniumverrijking komt niet in de buurt van wat nodig is voor kernwapens

Maar het klopt niet wat ze zeggen, dat er maar een reden zou zijn om dit te doen. Iran heeft de uraniumverrijking  opgevoerd naar 4,5%. Dat komt niet eens in de buurt van wat nodig is voor kernwapens. Het gaat dus om een relatief geringe en omkeerbare overtreding van het akkoord, maar Bolton en Trump stellen het voor als een aanloop naar het maken van een kernwapen. Bolton weet uiteraard beter, hij is dan ook te kwader trouw en zendt continu deze boodschap om de crisis te verergeren.

Andere redenen voor uraniumverrijking

In werkelijkheid zijn er vele redenen waarom een regering uranium zou kunnen verrijken tot een iets hoger niveau en waarom het een iets grotere voorraad van laag-verrijkt uranium aan zou leggen. Er zijn civiele toepassingen. In dit geval gaat het er evident met name om dat Iran probeert de andere nog overgebleven deelnemers aan het akkoord onder druk te zetten om hun beloftes uit het akkoord na te komen.

Beperkte, gecalculeerde reactie op Amerikaanse provocatie

De Iraanse stappen zijn bovendien een beperkte, gecalculeerde en zeer ruim van tevoren aangekondigde reactie op het opschroeven van de economische oorlogvoering door de regering Trump. Maar de haviken in Washington zullen uiteraard nooit toegeven dat het gedrag van Iran veel minder provocerend is dan hun eigen opstelling. Er is geen sprake van dat Iran kernwapens ontwikkelt, maar Bolton en Netanyahu blijven die leugen verspreiden omdat ze uit zijn op oorlog.

Boltons opzichtige leugen

Het opmerkelijk aan deze leugen van Bolton is dat het zo’n opzichtige leugen is. Hij weet donders goed dat uraniumverrijking tot 4,5% geen bedreiging is. Iedereen kan zien dat er geen acuut proliferatiegevaar van uitgaat. Iedereen kan ook zien dat Iran deze stap zet vanwege de “maximum pressure”-campagne van Bolton en de zijnen. Alleen rabiate Iran-haters willen Boltons claim geloven dat dit bewijs zou zijn van een “kernwapenambitie”.

Pompeo’s verzinsel

Een andere leugen komt van minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die claimt dat Iran verrijking van uranium tot geen enkel niveau zou zijn toegestaan. Dat Iran geen enkele uraniumverrijking is toegestaan zou bovendien een “al lang bestaande standaard” zijn.

In werkelijkheid is het Iran gewoon toegestaan om uranium te verrijken. Het is nooit een “lang bestaande standaard” geweest dat Iran totaal geen uranium mocht verrijken. Ten tijde van president Bush heeft de Amerikaanse regering zich weliswaar op dit maximalistische standpunt gesteld. Maar de regering Obama realiseerde zich dat ze een redelijk compromis moesten vinden of er zou nooit overeenstemming komen. Alle leden van het non-proliferatieverdrag hebben het recht op enige verrijking. Al zo lang er met Iran onderhandeld wordt, heeft het land zich daar dan ook aan vastgehouden.

Onredelijke eis van nul uraniumverrijking

Politici als Netanyahu, Bolton en Pompeo weten heel goed dat er nooit een nucleair akkoord als het JCPOA met Iran bereikt zou zijn, als het het land niet was toegestaan om net als iedere deelnemer aan het NPV in enige mate uranium te verrijken. De reden dat Pompeo en anderen terug willen naar de onredelijke eis van nul verrijking, is dat ze weten dat Iran dit nooit zal accepteren. Wie oprecht een akkoord wil bereiken stelt niet zulke onredelijke eisen. Pompeo onderstreept hiermee dat hij helemaal geen akkoord met Iran wil.

De onoprechtheid van de Iran-haviken

Hoewel ze nu verontwaardigd doen over het feit dat Iran een bepaling van het akkoord aangekondigd en lichtelijk overtreedt, interesseert het Netanyahu of de diverse leden van de regering Trump in feite helemaal niet of Iran zich aan het akkoord houdt of niet. Ook toen Iran zich nog volledig aan het akkoord hield, riepen ze zelf immers al om opzegging van het akkoord, voerden ze vervolgens de economische sancties op en stuurden ze aan op openlijk conflict.

De vijanden van Iran blinken er in uit om de politieke leiders in Teheran neer te zetten als irrationele, godsdienstwaanzinnige gekken die een acute bedreiging voor het Midden-Oosten zo niet de hele wereld zouden zijn. In werkelijkheid zien we dat de politieke leiding van Iran bereid is geweest tot een verreikend akkoord te komen. Voor de vijanden van Iran in Washington en Tel Aviv is het echter nooit genoeg. Iran moet kapot gemaakt worden en daarvoor is men bereid alle denkbare middelen en leugens aan te wenden.

Steun Novini!

Doe een donatie aan Novini en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken!

Doneer nu!

 

Over de auteur

Jonathan van Tongeren

Jonathan van Tongeren studeerde Internationale Betrekkingen en Slavistiek, was van 2006-2010 secretaris-generaal van het European Christian Political Youth Network (ECPYN) en is eindredacteur van Novini. Verder is hij redacteur bij uitgeverij De Blauwe Tijger.